Gebiedsontwikkeling

De expertise van Prince is het managen van langlopende en complexe opdrachten, waarbij meerdere partijen uit de markt en (semi)overheid betrokken zijn. Het zijn multifunctionele opdrachten waarbij sprake is van totale gebiedsontwikkeling, inclusief aanleg van het openbare gebied. Prince overziet het hele speelveld en is in staat om eindverantwoordelijkheid te dragen voor alle facetten van de gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt strategische en operationeel sturing gegeven aan kwaliteit, planning en exploitatie. Van initiatieffase tot en met realisatie.

Westermarkt
Groenstraat
Terra - Hooghkamer
Terra – Wiener & Co
Terra Ontwikkeling
Maurik - Oosterweyden
Bedrijfskavels Laarakker
Den Bogerd
Ruimte voor Ruimte
Mortiere - Middelburg
TILBURG KOOLHOVEN

Terug naar alle projecten

© 2019 Prince Projecten