Deurne Rijtse Vennen

Rijtse Vennen Deurne: ontwikkelingsstrategie voor milieu- en maatschappijvriendelijk woongebied

Aan de westkant van de gemeente Deurne komt het project ‘De Rijtse Vennen’. Dit is een woongebied met 300 duurzame woningen die grenzen aan het terrein van Stichting ORO, een instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Prince heeft van de gemeente Deurne de opdracht gekregen om voor het milieuvriendelijke woongebied onder meer een ontwikkelingsstrategie te formuleren. Edwin Prince en Jan Willem van den Boogert hebben als adviseur dit project begeleid.

De ontwikkelingsstrategie die Prince heeft ontwikkeld, bestond uit een stedenbouwkundig plan, een grondexploitatie en een civieltechnisch raamplan. In de strategie is ruimte gemaakt voor de integratie van het woongebied met het aangrenzende instellingsgebied. Voor de uitvoering is verder een plan van aanpak opgesteld met bijbehorende planning. Op basis hiervan voert de gemeente Deurne de onderhandelingen met marktpartijen.


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten