Hoeven Z-W & De Reuzelaar

Hoeven Zuid-West en De Reuzelaar

“Gemeente Halderberge is van plan om het gebied Hoeven Zuid-West en de Reuzelaar te gaan ontwikkelen. Deze gebiedsontwikkeling behelst de bouw van enkele honderden woningen, de bouw van een brede school en de verplaatsing van een sportcomplex. De gemeente wil hierbij graag de expertise van de markt benutten en om die reden de complete gebiedsontwikkeling aanbesteden. Het college van B & W heeft besloten om Prince Project Managementbureau in te huren voor de procesbegeleiding. PRINCE gaat de gemeente begeleiden bij het selecteren van geïnteresseerde marktpartijen via een Europese aanbesteding. Met enkele geschikte partijen zal vervolgens een concurrentiegerichte dialoog worden gevoerd, zodat uiteindelijk de meest geschikte partij een samenwerkingsverband met de gemeente aangaat en afspraken maakt over de ontwikkeling en realisatie van de gebiedsontwikkeling”


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten