Koolhoven Tilburg

 • Opdrachtgever:
  GEM Koolhoven CV
 • Taakstelling:

  Circa 2000 woningen
  Aanleg openbaar gebied
  Natuurgebied De Dongezone

 • Doorlooptijd:
  2006 tot heden

Koolhoven Tilburg: integrale ontwikkeling woningen, openbaar én natuurgebied

Koolhoven is een grote uitbreidingslocatie in Tilburg met 2000 woningen. Namens onze organisatie is Leon Vromans aangesteld als projectdirecteur voor de ontwikkeling van de woningen, inclusief de aanleg en oplevering van het openbare gebied. Mark van de Werf heeft als procesmanager de leiding over alle ruimtelijke ordeningsprocessen binnen Koolhoven. De opdrachtgever is Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven CV, een samenwerkingsverband tussen de marktpartijen Triborgh, Rotij, Gebr. Van Wanrooij en Klok Druten.

Dit project is bijzonder door de diversiteit aan werkzaamheden die Prince aanstuurt en het aantal betrokken partijen en belanghebbenden. Onder hen de gemeente Tilburg en het waterschap. Met beide partijen werkt Prince nauw samen rond de coördinatie van de uitvoering van het openbare gebied en de aanleg van het natuurgebied bij de woningen.

De coördinatie binnen het samenwerkings­verband GEM Koolhoven valt onder de werkzaamheden van Prince, evenals de sturing van het stedenbouwkundig ontwerpproces, de coördinatie van de civieltechnische voorbereiding, gronduitgifte en contractvorming. Tevens is Prince eindverantwoordelijk voor planning en grondexploitatie.


Terug naar Gebiedsontwikkeling

© 2020 Prince Projecten