Laarbeek Beekse Akkers

Beekse Akkers Laarbeek: strategie voor woongebied in ontwikkeling

Prince is gevraagd een ontwikkelingsstrategie uit te werken voor de Beekse Akkers. Op deze nieuwe woningbouwlocatie in de gemeente Laarbeek worden 900 woningen gebouwd, in een woongebied met duidelijk ‘Brabantse’ waarden.

De ontwikkelingsstrategie die Prince voor de Beekse Akkers heeft uitgedacht omvat onder meer een regiedocument dat gebaseerd is op het stedenbouwkundig plan, alsook de grondexploitatie en een civieltechnisch raamplan.

Prince heeft bij dit project een voorstel gedaan voor een fasering in de ontwikkeling. Daarnaast heeft Prince een advies geformuleerd voor planeconomische optimalisatie. Op basis van de ontwikkelde strategie onderhandelt de gemeente Laarbeek met marktpartijen over de realisatie van De Beekse Akkers.Gemeente Laarbeek


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten