Middelburg - Mortiere

 • Opdrachtgever:
  Consortium Mortiere
 • Taakstelling:

  1300 woningen
  44.000 m2 BVO perifere detailhandel
  9-holes golfbaan
  Aanleg openbaar gebied

 • Doorlooptijd:
  2001 tot heden

Mortiere: veelomvattend en complex ontwikkelingsproject in Middelburg

Het plan ‘Woonpark Mortiere’ in Middelburg omvat 1300 woningen, een locatie voor perifere detailhandel en een nieuwe golfbaan. Prince is door het Consortium Mortiere gevraagd om de projectdirectie te voeren over dit complexe ontwikkelingsproject. Het Consortium Mortiere is een samenwerkingsverband tussen Heijmans Vastgoed Ontwikkeling en AM Wonen.

Namens onze organisatie is Edwin Prince aangesteld als directeur en is ok verantwoordelijk voor de dagelijkse projectleiding. De werkzaamheden beslaan het volledige procesmanagement, van planvorming tot vergunningverlening en van civieltechnische en stedenbouwkundige voorbereiding tot de realisatie.

De complexiteit van dit project ligt mede in de gezamenlijke ontwikkeling van de woningen, commercieel vastgoed en de recreatieve voorzieningen. In overleg met de gemeente Middelburg wordt bovendien het openbare gebied ontwikkeld. Door optimaal samen te werken en keuzes te maken op basis van vroegtijdig en regelmatig overleg met alle betrokkenen, heeft Prince de voorwaarden geschapen voor een succesvol projectverloop waarin ieders belangen tot hun recht komen. Hier komt onze ervaring met gebiedsontwikkeling in al zijn dimensies uitstekend tot zijn recht.


Terug naar Gebiedsontwikkeling

© 2020 Prince Projecten