Nieuw-Stappegoor

Nieuw-Stappegoor Tilburg: uniek woon- en leefgebied krijgt vorm

Nieuw-Stappegoor is hét nieuwe dynamische gebied van Tilburg, waarin wonen, sporten, studeren en uitgaan samenkomen. Prince is eindverantwoordelijk voor de coördinatie van dit complexe project dat wordt uitgevoerd in opdracht van het samenwerkingsverband tussen Crapts Projectontwikkeling, Synchroon en Rabo Vastgoed. Edwin Prince is aangesteld als projectdirecteur.

Met de ontwikkeling van Nieuw-Stappegoor is een investering van circa 100 miljoen gemoeid. Onze opdracht is om alle ruimtelijke ordeningsprocessen, waaronder de realisatie van een groot aantal woningen, sportfaciliteiten en een bioscoop, samen te voegen in een totale gebiedsontwikkeling waarin ook de aanleg van het openbare terrein valt.

Prince geeft sturing aan het stedenbouwkundig ontwerpproces en de civieltechnische voorbereidingen, bewaakt de grondexploitatie, coördineert alle werkzaamheden en het overleg tussen alle betrokken partijen. Daaronder valt tevens het in kaart brengen van belangen en wensen van betrokkenen, de vertaling ervan naar concrete ontwikkelplannen en de realisatie. Conform deadlines en binnen budget.


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten