Randweg Zundert: verkeers­problematiek uit de knoop

  • Opdrachtgever:
    Provincie Noord-Brabant en Gemeente Zundert
  • Taakstelling:

    Aanleg nieuwe randweg, tracé 1,5 km, fietsbrug, natuurzone

  • Doorlooptijd:
    2009 t/m 2012

Randweg Zundert: verkeers­problematiek uit de knoop

De Gemeente Zundert en de Provincie Noord-Brabant hebben PRINCE in 2009 gevraagd om een projectaanpak op te stellen voor de aanleg van een nieuw tracé in de vorm van een randweg om Zundert. Deze nieuwe weg is noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid in het centrum van Zundert te verbeteren. Door de gemeente Zundert zijn een drietal verkeersstudies uitgevoerd waarvan de belangrijkste is geweest een MER-procedure voor de Randweg Zundert die ten noordwesten van de kern wordt aangelegd. De Randweg zal een groot deel van de verkeersproblematiek in de kern Zundert oplossen.

J.W. van den Boogert van PRINCE heeft de MER-procedure begeleid voor de Randweg en de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast heeft hij de projectorganisatie opgezet voor de realisatie van dit project.  


Terug naar Infrastructuur

© 2020 Prince Projecten