Tarwewijk Rotterdam

Tarwewijk Rotterdam: Herstructurering woonwijk in goede banen

De opknapbeurt van deze wijk in het centrum van Rotterdam was een initiatief van de gemeente Rotterdam, woningcorporatie De Nieuwe Unie en projectontwikkelaar AM Wonen. Prince is gevraagd de organisatie aan te sturen van dit samenwerkingsverband dat de naam WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM) Tarwewijk heeft gekregen. Namens onze organisatie was Edwin Prince aangesteld als projectdirecteur.

Deze herstructurering omvatte de aankoop en renovatie van circa 350 woningen, nog eens 300 woningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast is het openbare gebied opnieuw aangelegd. Prince heeft het projectmanagement gevoerd over al die facetten, waaronder de voorbereiding van de besluitvorming in het directieoverleg met de partijen in de ontwikkelingsmaatschappij, de planning van aankoop, renovatiewerkzaamheden, nieuwbouw én verkoop.

Binnen het proces van herstructurering is Prince ook verantwoordelijk geweest voor de bewaking van de opstalexploitatie, financiële administratie en planning, evenals de gronduitgifte en contractvorming binnen dit project met een investeringsvolume van circa 80 miljoen euro.


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten