Tilburg Centrum Ontwikkelings- maatschappij Tilburg

Centrum Ontwikkeling Tilburg: ondernemend renoveren in een ondernemende stad

Binnenstedelijke herstructurering is een prioriteit voor de gemeente Tilburg, die samen met de corporaties WonenBreburg, Tiwos en TBV Wonen de Centrum Ontwikkelingsmaatschappij Tilburg (COT) heeft opgericht. Prince heeft namens dit samenwerkingsverband de eindverantwoordelijkheid gekregen voor dit project, dat feitelijk een combinatie is geweest van een groot aantal afzonderlijke renovatieprojecten.

Dit was een veelzijdige opdracht, waarvoor Prince allereerst de ontwikkelingsstrategie heeft uitgewerkt, in combinatie met haalbaarheidsstudies voor de afzonderlijke renovatieprojecten én het totaal. In het vervolg gaven wij sturing aan het ontwerpproces en de realisatie van het project.

Bijzonder aan dit project is het gegeven dat Prince ook verantwoordelijk was voor de aankoop van de in veel gevallen historische panden, die gerenoveerd werden met als doel ze daarna te verkopen of te verhuren. Op die manier is de renovatie mede gefinancierd. Deze manier van werken vroeg om de proactieve benadering die Prince kenmerkt.


Terug naar onze referentieprojecten

© 2020 Prince Projecten